Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse Bay Christensen A/S’ politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Bay Christensen A/S’ hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

Bay Christensen A/S’ indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Bay Christensen A/S’ hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.baychristensen.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Bay Christensen A/S’ hjemmeside, såsom bestilling af servicebesøg, reservedele og møde, anmodning om at Bay Christensen A/S kontakter dig, eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. På samme måde hvis du tilmelder nyhedsbreve.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Bay Christensen A/S indsamler, omfatter dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger. Herudover oplysninger om din færden på www.baychristensen.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Bay Christensen A/S indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Herudover indsamler Bay Christensen A/S dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

Bay Christensen A/S’ videregivelse af dine person-oplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentning af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Bay Christensen A/S hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Bay Christensen A/S kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller Bay Christensen A/S bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Behandling hos tredjepart

Bay Christensen A/S benytter data behandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af Bay Christensen A/S til at behandle dine personoplysninger på Bay Christensen A/S’ vegne. Data behandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Bay Christensen A/S forpligter disse data behandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller  lovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af Personoplysninger

Bay Christensen A/S opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Beskyttelse af dine personoplysninger Bay Christensen A/S bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Bay Christensen A/S har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger Bay Christensen A/S behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Bay Christensen A/S behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. En eventuel indsigelse og eller information om Politik for behandling af personoplysninger hvilke oplysninger vi opbevarer kontakt Anne-Mette Fuglsang Kurek på 56 71 17 00 eller på e-mail afk@baychristensen.dk 

Bay Christensen A/S’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, for at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og  ndeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Bay Christensen A/S berigtiger eller sletter personoplysninger, som Bay Christensen A/S har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til Anne-Mette Fuglsang Kurek på 56 71 17 00 eller på e-mail afk@baychristensen.dk 

Regler

De regler der gælder for Bay Christensen A/S’ behandling af dine personoplysninger findes nedenfor: